Vid en provsjungning får du dels framföra ett musikstycke du har valt själv, dels en psalm eller annat känt körstycke. Vår körledare ackompanjerar dig.

Vi lyssnar efter:

  • din förmåga att hålla ton
  • din notläsningsförmåga
  • ditt sångmässiga uttryck

Under provsjungningen sitter en medlem från styrelsen med. Efter provsjungningen diskuterar och beslutar körledaren i samråd med styrelsemedlemmen.

Varmt välkommen att kontakta Martin Blomquist för en provsjungning!

martin.blomquist@svenskakyrkan.se

När du har valts in i kören och accepterat ett medlemsskap förväntas att du:

  • deltar i repetitioner
  • deltar i planerade högmässor
  • deltar vid konserter med tillhörande generalrepetition
  • följer anvisningar som gäller klädsel,  placering och ingång

Du har möjlighet att ta sånglektioner för en sångpedagog, subventionerat av församlingen. Du behöver inte betala något för noter.