Hoppa till innehåll

När du vill provsjunga

Vid en provsjungning får du dels framföra ett musikstycke du har valt själv, dels en psalm eller annat känt körstycke. Vår körledare ackompanjerar dig.

Vi lyssnar efter:

  • din förmåga att hålla ton
  • din notläsningsförmåga
  • ditt sångmässiga uttryck

Under provsjungningen sitter en medlem från styrelsen med. Efter provsjungningen diskuterar och beslutar körledaren i samråd med styrelsemedlemmen.

Varmt välkommen att kontakta Martin Blomquist för en provsjungning!

martin.blomquist@svenskakyrkan.se

När du har valts in i kören och accepterat ett medlemsskap förväntas att du:

  • deltar i repetitioner
  • deltar i planerade högmässor
  • deltar vid konserter med tillhörande generalrepetition
  • följer anvisningar som gäller klädsel,  placering och ingång

Du har möjlighet att ta sånglektioner för en sångpedagog, subventionerat av församlingen. Du behöver inte betala något för noter.