Uppenbarelsekyrkans motettkör

Musicerande och gemenskap på hög nivå

Uppenbarelsekyrkas motettkör är en aktiv del av det rika musiklivet i Hägerstens församling. Kören består av ett fyrtiotal erfarna körsångare som med sin dirigent Martin Blomquist förenas i kärleken till musiken och viljan att skapa musikaliska upplevelser på hög nivå. Kören vill framför allt förvalta och levandegöra det rika kyrkomusikaliska arv som lämnats oss av föregående generationer, men även framföra nyare musik och profan repertoar. Körens konserter framförs både med orkester och a capella i samarbete med förstklassiga musiker och solister. Körens sångare uppmuntras att utveckla sina röster individuellt, bland annat genom enskilda sånglektioner subventionerade av församlingen. Musiken är en mycket viktig del av gudstjänstlivet, den skänker fördjupat innehåll, mening, utrymme för reflexion och når bortom orden; som kör i Hägerstens församling bidrar vi med glädje till musiken i högmässor och musikgudstjänster.

Våra röster