juli 20, 2022

Sjung med oss i höst

I Hägerstens församling verkar vi för musik med musik. Få församlingar har en så omfattande musikverksamhet som i Hägersten.

Hösten 2022 har Uppenbarelsekyrkans motettkör ett varierat musikprogram som kan inspirera dig som funderar på att söka till kören.

När du vill provsjunga

Konserter och andra framträdanden hösten 2022

Kören framför, tillsammans med solister och orkester ”Sorgemusik för Gustaf III” av den tysk-svenske 1700-talskompositören Joseph Martin Kraus.

Joseph Martin Kraus, Svenskt levande musikarv

Verket introduceras av Ulf Lindgren. Det är andra gången Uppenbarelsekyrkans motettkör framför detta ovanliga verk.

Historien om Sorgemusiken

Martin Blomquist berättar:

”Sedan Gustaf den tredje avlidit efter skotten på Operan förbereddes i all hast begravning värdig teaterkonungen i Riddarholmskyrkan.

Den skulle kunna beskrivas som en operaföreställning, den sista i raden av de gustavianska operor som Gustaf den tredje varit med om att kreera. Dekor, musik och libretto blev det slutgiltiga äreminnet över Gustaf den tredje och hans tid. Sergel och Adelcrantz hade skapat en stämningsmättad scenografi där en mörk skog av cypresser inramade scenbilden.

För Sergel liksom för hovkompositören Joseph Martin Kraus och hovpoeten Carl Gustaf Leopold innebar mordet en stor personlig förlust. Den Sorgemusik de skapade för begravningen är starkt dramatisk och präglas mer av sorg över mordet än av sakrala inslag.

104 musiker medverkade vid framförandet och solisterna utgjordes av den gustavianska operans främsta sångare som Carl Stenborg och Christopher Karsten.

Stycket anses fortfarande vara bland det bästa som skrivits av svensk musik. ”

Högmässa och julkonsert

Ivar Widéen skrev både mässa och requiem för kör, sopransolist, violin och orgel. Vi framför Requiem tillsammans med Ann Wallström på violin. Ann återkommer ofta i Uppenbarelsekyrkan som konsertmästare.

Ivar Widéen, Svenskt levande musikarv

På julkonserten, alltid framförd en onsdag före jul, är kyrkan fylld till sista plats. Många i publiken återvänder för att höra de mest traditionella bland julsånger. Hovsångerskan Ingrid Tobiasson är återkommande solist liksom musikerna

  • Claes Wahlroth, flöjt
  • Lars David Nilsson, piano
  • Michael Waldenby, orgel.

”Trettondagsmusik” av Anders Öhrwall framför kören tillsammans med musiker från Radiosymfonikerna.

Ny orgel i Uppenbarelsekyrkan

I början av oktober 2022 är det invigning i en hel vecka av den nya orgeln.

Invigning av ny orgel, Hägerstens församling

Motettkören har ett viktigt uppdrag i att medverka vid högmässor och musikgudstjänster för att leda församlingen i psalmsången.

Veta mer?

Vill du veta mer om körens verksamhet? Är du nyfiken på vad vi ska sjunga under våren 2023? Några större verk med orkester som är planerade är

  • Te Deum av Otto Olsson
  • Den gömda källan av Thomas Jennefelt
  • Uppenbarelsekantat av Hugo Alfvén
  • The Crucifixion av John Stainer.

Vill du vara med? Kontakta då vår kördirigent Martin Blomquist.

e-post: martin.blomquist@svenskakyrkan.se