Tycker du om att sjunga i kör? Välkommen att söka till oss i Uppenbarelsekyrkans motettkör!

Kören medverkar vid gudstjänster och konserter i Uppenbarelsekyrkan. Repertoaren består av klassisk sakral musik med inslag av profana stycken, som framförs med orkester och a cappella.

Körens traditionella julkonsert i Uppenbarelsekyrkan har blivit en av församlingens mest välbesökta och ett ”måste” för många inför julen.

Konserter med solister och orkester

Varje termin framför vi cirka två konserter varav ett större verk med orkester och solister, alternativt två eller tre mindre under samma konsert.

Kören för dig?

Körmedlemmarna har körvana och notläsningsförmåga och ges möjlighet att gemensamt utveckla det musikaliska uttrycket. Alla medlemmar har möjlighet att regelbundet boka individuella sånglektioner hos en sångpedagog, subventionerade av församlingen.

Repetitioner

Vi  repeterar varje onsdag kl. 18.30-21.00, i stora församlingssalen i Uppenbarelsekyrkan. Två körmedlemmar hjälps åt med att ordna fika till pausen.

Ideell förening

Kören är också en ideell förening med stadgar, styrelse och årsmöte.

Föreningens uppgift är att stötta körledaren och kören i dess verksamhet att verka för spridning av god körsång och musik.

För att underlätta kommunikationen samlar vi in körmedlemmarnas kontaktuppgifter. Varje höst, inför ett nytt musikaliskt år, tillfrågas medlemmarna om de vill vara kvar på listan.

Föreningen arrangerar fika till vissa konserter, bland annat julkonserten.
Då betalar besökare helst med Swish till 123 510 52 83

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild