maj 17, 2022

Vårkonsert

Mycket av det Uppenbarelsekyrkans motettkör sjunger under ett år är knutet till kyrkoåret och dess olika karaktär och högtid. Vid vårkonserten har vi rika möjligheter att framföra en varierad repertoar som kanske inte har en given plats annars.

Svensk körlyrik

Vi framför verk ur den stora skatten av svensk körlyrik a cappella med tonsättare som

  • Oskar Lindberg
  • David Wikander
  • Hugo Alfvén
  • Wilhelm Peterson-Berger
  • August Söderman

Även större verk med orkester som Otto Olssons Te Deum och Joseph Haydns väldiga oratorium Skapelsen har vi framfört om våren.

Vårkonsert 2022 – Sången doftar i natten