Beethoven och Brahms

UPP_Beethoven_160228

Konsertaffisch för konserten den 28/2 2016.

Ludwig van Beethovens Christus am Ölberge är ett oratorium som skildrar Jesus känslomässiga turbulens i Getsemane tiden innan korstfästelsen. Oratoriet är komponerat för sopran-, tenor- och bassolist samt SATB. Hägerstens kyrkokör har privilegiet att framföra detta verk med Lona Mohr Villadsen Beccau som sopransolist, Thomas Volle som tenorsolist och Jeremy Carpenter som bassolist.

Dessutom sjunger körens herrar Johannes Brahms Altrapsodie med altsolisten Ingrid Tobiasson. Ingrid är en återkommande solist vid körens konserter och en ynnest att sjunga med. Rapsodin är en samling verser från Johann Wolfgang von Goethes Harzreise im Winter. Verket är indelat i tre delar: de första två, skrivet för altsolist och orkester, beskriver en bitter vandrares lidande. I den tredje delen får altsolisten sällskap av manskören i sin vädjan till den himmelska anden att lindra vandrarens kval.

Båda dessa verk framförs med orkester och Ann Wallström som konsertmästare. Sedvanlig dirigent är Martin Blomquist, körens ledare sedan flera år.